Top

Կնոջ համար ամենախոցելի օրգանը կրծքագեղձն է

#Առողջնախագիծ — “Առողջ կին — առողջ մայր՛՛ խորագրի ներքո Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ զրուցել ենք կնոջ առողջության պահպանման և մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման վերաբերյալ: