Top

Գաղթունի մեծ կամ փոքր լինելու պատճառները

#Առողջնախագիծ —  Առողջ նախագծի շրջանականերում մանկական նյարդաբանն արժեքավոր խորհրդատվություն է ապահովում նորածնի գաղթունի առանձնահատկությունների և հնարավոր շեղումների վերաբերյալ: