Top

ԱՌՈՂՋ ՆԱԽԱԳԻԾ /հաղորդաշար N12/

#Առողջնախագիծ — Հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք քաշի իջեցմանը, մաշկի պրոֆեսիոնալ խնամքին, կրծքով սնուցման ընթացքում առաջացող խնդիրների լուծմանը: