Top

ԱՌՈՂՋ ՆԱԽԱԳԻԾ /հաղորդաշար N22/

#Առողջնախագիծ — Հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք հղիների մասնագիտացված ակումբին, կրիլի յուղի առողջարար ազդեցությանը և լիմֆադեմաների բուժման առանձնահատկություններին: