Top

Վահանաձև գեղձի ախտահարումներ

#Առողջնախագիծ — ԷԿՈՍԵՆՍ Ախտորոշիչ կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Համեստ Աղաբաբյանի օգնությամբ փորձել ենք հետաքրքիր բացահայտումներ անել վահանաձև գեղձի ախտահարումների վերաբերյալ: