Top

ԱՌՈՂՋ ՆԱԽԱԳԻԾ /հաղորդաշար N43/

#Առողջնախագիծ — Հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք վիտամին D-ի կարևորությանը, հղիության և հետծննդյան շրջանի մարզումների անհրաժեշտությանը և ուղեղի աշխատանքի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն: