Top

ԱՌՈՂՋ ՆԱԽԱԳԻԾ /հաղորդաշար N45/

#Առողջնախագիծ — Հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք երեխաների դաստիարակման տիբեթյան մեթոդին, երեխայի համար լավ օրինակ դառնալուն և օստեոպորոզի կանխարգելմանը: