Top

Երեխայի քունը պետք է առողջ և անվտանգ լինի

#Առողջնախագիծ — Մանկաբույժի հետ զրուցել ենք երեխայի քնի հիգիենայի, մանկական մահճակալի առանձնահատկությունների, քնելու դիրքերի և օրորելու մասին: