Top

Շարժումը կյանք է /եթե որոշել եք մարզվել/

#Առողջնախագիծ — Շարժումը կյանք է խորագրի ներքո Մուլտի Վելնես Կենտրոնի մարզասրահի մենեջեր, ավագ մարզիչ Արտաշես Պապիկյանի հետ զրուցել եմ ֆիզիկական ակտիվության կարևորության, գրագետ մարզումների և նախավարժանքի անհրաժեշտության մասին: