Top

Եթե երեխայի գլուխն առատ քրտնում է

#Առողջնախագիծ — Մանկաբույժի օգնությամբ փորձել ենք պարզել, թե ինչու է մանկապարտեզահասակ և վաղ դպրոցահասակ երեխաների գլուխն առատ քրտնում: