Top

ԱՌՈՂՋ ՆԱԽԱԳԻԾ /հաղորդաշար N47/

#Առողջնախագիծ — Հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք երեխայի անվտանգությանը և նրան ծանր վնասվածքներից զերծ պահելուն, մանկական քայլակի հակացուցումներին, փոքրիկի ընկնել սովորելուն և հիպերակտիվ երեխաներին: