, Ինչպես նախապատրաստվել հավելյալ սննդի ներմուծմանը /սպասքի ընտրություն/