Top

Ընտանիքի մայրը պետք է առողջ լինի …

Կրծքգեղձի քաղցկեղի արդյունավետ կանխարգելման մասին զրուցել եմ Հայ-Ամերիկյան Առողջոջթյան կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ: