Top

Բերանի խոռոչում իրականացվող վիրաբուժական միջամտություններ

Առողջ նախագիծ — ՛՛Առողջ և գեղեցիկ՛՛ խորագրի ներքո դիմածնոտային-պլաստիկ վիրաբույժ Կատարինե Մկրտչյանն այս անգամ օգտակար խորհրդատվություն է ապահովում բերանի խոռոչում իրականացվող վիրաբուժական միջամտությունների վրաբերյալ: Տեսանյութը կհետաքրքրի հատկապես նրանց, ում բալիկներն ունեն շուրթերի և լեզվի սանձիկների վիրաբուժական կորեկցիայի կարիք:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]