Top

Բլեֆարոպլաստիկա / կոպերի պլաստիկ վիրաբուժություն /

Առողջ նախագիծ — ՛՛Առողջ և գեղեցիկ՛՛ խորագրի ներքո դիմածնոտային-պլաստիկ վիրաբույժ Կատարինե Մկրտչյանն օգտակար և առողջ խորհրդատվություն է ապահովում բլեֆարոպլաստիկայի վերաբերյալ: Տեսանյութը կհետաքրքրի հատկապես նրանց, ովքեր ուզում են թեթևացնել իրենց ՛՛ծանր՛՛ հայացքն ու գոնե 10 տարով երիտասարդանալ:)

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]