Top

Գաղթունի մեծ կամ փոքր լինելու պատճառները

#Առողջնախագիծ —  Առողջ նախագծի շրջանականերում մանկական նյարդաբանն արժեքավոր խորհրդատվություն է ապահովում նորածնի գաղթունի առանձնահատկությունների և հնարավոր շեղումների վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]