Top

Գոռացող երեխա /խորհուրդներ ծնողներին/

#Առողջնախագիծ — ԻՆԴԻԳՈ Զարգացման կենտրոնի հոգեբան Անուշ Ջենտերեջյանի օգնությամբ փորձել ենք բացահայտել երեխայի գոռալով խոսելու պատճառներն, ինչպես նաև անդրադարձել ենք խնդրի շտկմանը:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]