Top

Դեռահասի ֆիզիկական ակտիվություն

Շատ կարևոր է, որ դեռահասի ֆիզիկական ակտիվություն ասվածը լինի բավարար. հակառակ դեպքում կարող են առաջ գալ թերշարժունությամբ պայմանավորված բազմաթիվ առողջական և հոգեբանական խնդիրներ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]