Top

Երբ աղեխիթերը /գազիկները/ տանջում են փոքրիկին

Առողջ նախագծի շրջանակներում նեոնատոլոգ, մանկաբույժ Մարի Դարակչյանի օգնությամբ փորձել ենք պարզել, թե ինչպես պետք է օգնել աղեխիթերի /գազիկների/ պատճառով օրվա ընթացքում մի քանի ժամ լաց լինող նորածին բալիկին:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]