Top

Երեխայի խոսքի հետ կապված խնդիրներ, որոնց դեպքում պետք է դիմել հոգեբանի

#Առողջնախագիծ —  Առողջ նախագծի շրջանակներում ԻՆԴԻԳՈ Զարգացման կենտրոնի հոգեբան Անուշ Ջենտերեջյանի հետ զրուցել ենք երեխայի խոսքի հետ կապված այն խնդիրների մասին, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է անցնել մանկական հոգեբանի խորհրդատվություն:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]