Top

Ընտանիքի մայրը պետք է առողջ լինի …

Կրծքգեղձի քաղցկեղի արդյունավետ կանխարգելման մասին զրուցել եմ Հայ-Ամերիկյան Առողջոջթյան կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ:

Share

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]