Top

Լարինգիտ / կոկորդաբորբ /

Առողջ նախագիծ – Առողջ հարցազրույցի շրջանակներում քիթկոկորդականջաբանի օգնությամբ փորձել ենք պարզել հետաքրքիր մանրամասներ ձայնի պահպանման, խռպոտության պատճառների և լարինգիտի վերաբերյալ: