Top

Լարինգիտ / կոկորդաբորբ /

Առողջ նախագիծ — Առողջ հարցազրույցի շրջանակներում քիթկոկորդականջաբանի օգնությամբ փորձել ենք պարզել հետաքրքիր մանրամասներ ձայնի պահպանման, խռպոտության պատճառների և լարինգիտի վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]