Top

Կնոջ համար ամենախոցելի օրգանը կրծքագեղձն է

#Առողջնախագիծ — “Առողջ կին — առողջ մայր՛՛ խորագրի ներքո Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ զրուցել ենք կնոջ առողջության պահպանման և մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]