Top

Նորածնի խնամքը լոգանքից հետո /մազերի, ծալքերի չորացում, պորտի խնամք/

#Առողջնախագիծ — Առողջ նախագծի շրջանակներում բազմաթիվ մայրիկների խնդրանքով անդրադարձել ենք նորածին բալիկների հետլոգանքային խնամքի կազմակերպման առանձնահատկություններին:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]