Top

Եթե որոշել եք մարզվել

Շարժումը կյանք է խորագրի ներքո Մուլտի Վելնես Կենտրոնի մարզասրահի մենեջեր, ավագ մարզիչ Արտաշես Պապիկյանի հետ զրուցել եմ ֆիզիկական ակտիվության կարևորության, գրագետ մարզումների և նախավարժանքի անհրաժեշտության մասին:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]