Top

Սովորում ենք հոգ տանել երեխայի ատամիկների մասին

#Առողջնախագիծ —  ԵՊԲՀ Ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Միքայել Մանրիկյանից փորձել ենք պարզել, թե որ տարիքից սկսած և ինչպես պետք է հոգ տանել երեխաների կաթնատամների մասին:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]