Top

Վահանաձև գեղձի ախտահարումներ

#Առողջնախագիծ — ԷԿՈՍԵՆՍ Ախտորոշիչ կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Համեստ Աղաբաբյանի օգնությամբ փորձել ենք հետաքրքիր բացահայտումներ անել վահանաձև գեղձի ախտահարումների վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]