Top

Օստեոպորոզ /ռիսկի գործոններ, խոցելի խմբեր, կանխարգելում/

#Առողջնախագիծ — Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի նախագահ, Օստեոպորոզի կենտրոնի տնօրեն Վարտա Բաբալյանի հետ զրուցել ենք առողջ կենսակերպի կարևորության և օստեոպորոզի կանխարգելման մասին:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]