Top

Կնոջ համար ամենախոցելի օրգանը կրծքագեղձն է

#Առողջնախագիծ - "Առողջ կին - առողջ մայր՛՛ խորագրի ներքո Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ զրուցել ենք կնոջ առողջության պահպանման և մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման վերաբերյալ:...

Սթրես և սթրեսակայունություն

Առողջ նախագիծ - Առողջ հարցազրույցի շրջանակներում Սթրեսի և ցավի կառավարման կենտրոնի ղեկավար Սոնա Հարությունյանի օգնությամբ փորձել ենք հետաքրքիր բացահայտումներ անել սթրեսի և սթրեսակայունության վերաբերյալ:...

Հեմոֆիլիա

Առողջ նախագիծ - Հեմոֆիլիան արյան մակարդելիության համակարգի ժառանգական հիվանդություն է՝ X քրոմոսոմի հետ շղթայակցված: Հիվանդանում են միայն տղաները, իսկ կանայք գործնականորեն լինում են առողջ և միայն հիվանդության փոխանցողների դեր են կատարում:...

Առողջ քուն և անառողջ խռմփոց

Առողջ նախագիծ - Առողջ հարցազրույցի շրջանակներում Քնի լաբորատորիայի ղեկավար, թոքաբան Մարինե Պետրոսյանն օգտակար խորհրդատվություն է ապահովում քնի կարևորության, ճիշտ և առողջ քնի, ինչպես նաև քնի խանգարումների հետևանքով առաջ եկող առողջական մի շարք խնդիրների վերաբերյալ:...