Top

Ինչպես մեծացնել հոգեպես առողջ և երջանիկ երեխա

#Առողջնախագիծ - Առողջ նախագծի շրջանակներում ԻՆԴԻԳՈ Զարգացման կենտրոնի հոգեբան Անուշ Ջենտերեջյանի հետ զրուցել ենք դրական ծնողավարության առանձնահատկությունների մասին:...

Գոռացող երեխա /խորհուրդներ ծնողներին/

#Առողջնախագիծ - ԻՆԴԻԳՈ Զարգացման կենտրոնի հոգեբան Անուշ Ջենտերեջյանի օգնությամբ փորձել ենք բացահայտել երեխայի գոռալով խոսելու պատճառներն, ինչպես նաև անդրադարձել ենք խնդրի շտկմանը:...

Երեխայի խոսքի հետ կապված խնդիրներ, որոնց դեպքում պետք է դիմել հոգեբանի

#Առողջնախագիծ -  Առողջ նախագծի շրջանակներում ԻՆԴԻԳՈ Զարգացման կենտրոնի հոգեբան Անուշ Ջենտերեջյանի հետ զրուցել ենք երեխայի խոսքի հետ կապված այն խնդիրների մասին, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է անցնել մանկական հոգեբանի խորհրդատվություն:...

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]