Top

Դեռահասի խնդիրներ

Խոսելով դեռահասի խնդիրներ ասվածի մասին՝ պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք ոչ թե Ձեր, այլ Ձեր երեխայի խնդիրներն են, որոնց լուծման գործընթացում դեռահասի մասնակցությունը խիստ կարևոր է: https://www.youtube.com/c/ArmHealthyProject ...

Դեռահասի ֆիզիկական ակտիվություն

Շատ կարևոր է, որ դեռահասի ֆիզիկական ակտիվություն ասվածը լինի բավարար. հակառակ դեպքում կարող են առաջ գալ թերշարժունությամբ պայմանավորված բազմաթիվ առողջական և հոգեբանական խնդիրներ: ...

Դեռահասի առողջ կենսակերպ

Դեռահասի առողջ կենսակերպ ասվածը ենթադրում է, որ դեռահասը պետք է սնվի առողջ, ունենա առողջ և լիարժեք քուն, լինի ֆիզիկապես ակտիվ ու կարողանա առողջ հարաբերություններ կառուցել իրեն շրջապատող մարդկանց հետ: Այս հարցում շատ մեծ է ծնողների դերը: #ՔանիԴեռՏաննԵնք ...

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]