Top

Խմբակային Պարապմունքներ Zumba, Breakletics, Booty Barre

Խմբակային պարապմունքներ Zumba, Breakletics, Booty Barre — եթե ուզում եք ձեր ֆիզիկական ակտիվությունն առավել բազմազան դարձնել:

Մուլտի Վելնեսում գործող վերը նշված խմբակային պարապմունքների ընթացքում մասնակիցները զգում են մրցակցային ոգի և կատարողականության բարձր մակարդակ: Ընդունված փաստ է, որ յուրաքանչյուր գործ ընկերովի անելն ավելի հաճելի է:

Այս ճշմարտությունը վերաբերում է նաև մարմնի ֆիզիկական ակտիվությանը: Ավելի մանրամասն խմբակային պարապմունքների մասին իմանալու համար դիտեք տեսանյութը:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]